Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων

Περιγραφή Πρόκειται για το πρώτο και μεγαλύτερο Κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και από τα λίγα Κέντρα παγκοσμίως που περιθάλπει όλα τα είδη άγριας πανίδας. Ξεκίνησε τη δράση του το 1984, ενώ το 1990 συστάθηκε υπό τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με έδρα των δραστηριοτήτων του την Αίγινα. Στα 30…