Περιγραφή Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» (κοιν.σ.επ ΑΝΑ.ΣΑ.) ιδρύθηκε για να προωθήσει την ιδέα της ανακύκλωσης στο νησί της Σαλαμίνας, με τη διαδικασία της διαλογής, των ανακυκλώσιμων προϊόντων – υλικών στην πηγή.
Διεύθυνση  Σαλαμίνα, Ίμβρου 9, ΤΚ 18900
Τηλέφωνο
E-mail  anasakoinsep @ gmail . com
Internet  https://www.facebook.com/anasakoinsep/