Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της 1ης πρόσκλησης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της 1ης πρόσκλησης του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”»   Με την υποβολή 58 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκ. € και αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 3,9 εκ. €, για την αλιεία και την αλιευτική κοινότητα, ολοκληρώθηκε…