Νέα υπερδέσμευση 1.400.000€ για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις

Επιτυγχάνεται η ένταξη όλων των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην στη 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων του και δημιουργείται επιχειρηματική κινητοποίηση περίπου 6,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στην Π.Ε. Νήσων Αττικής.