Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας

Ιδιωτικά Έργα στον τομέα Αλιείας και Θάλασσας, μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής” Η Διοίκηση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, προ-ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής στο επόμενο διάστημα, προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του τομέα…

Yπογραφή Συμβάσεων στα πλαίσια της 1ης και 2ης πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων γεωργικού ταμείου του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”»

Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”» Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων των 17 από τις 23 συμβάσεις των έργων ιδιωτικών επενδύσεων γεωργικού ταμείου του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER Νήσων Αττικής. Η 1η και 2η Πρόσκληση ιδιωτικών παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών…