Η πρωτοβουλία CLLD ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες

To Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη θάλασσα και την αλιεία FARNET δημιούργησε ένα εξαιρετικό βίντεο το οποίο περιγράφει την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων» (Community-Led Local DevelopmentC – CLLD) και το οποίο θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) είναι μια ευέλικτη προσέγγιση, η οποία…