Διορθώσεις – Τροποποιήσεις της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων

Με την παρούσα επιστολή, και σύμφωνα με το Πρακτικό αρ. 4/04-04-2019 συνεδρίασης της ΕΔΠ, σας ενημερώνουμε για διορθώσεις και τροποποιήσεις στην με αρ. πρωτ. 203/06-03-2019 1η πρόσκληση παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά οι διορθώσεις αφορούν: 1. Στην περίληψη της 1ης Πρόσκλησης αντικαθίσταται ο Πίνακας: Παράρτημα VI: «Οδηγός ποσοστών επιχορήγησης και έναρξης επιχορήγησης δαπανών» στην σελίδα…