Υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Νήσων ΠΕ Αττικής διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο των ενεργειών επιμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”». Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων, η οποία θα είναι ανοικτή για υποβολή αιτήσεων από τις 20-03-2019 έως τις 10-6-2019. Το επιμορφωτικό σεμινάριο, απευθύνεται σε συμβούλους,…

1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα