Ενέργεια επιμόρφωσης για τη Διοίκηση και τη Διαχείριση Πολιτιστικών Έργων στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.4 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 των Νήσων Αττικής

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας, διοργάνωσε εκδήλωση επιμόρφωσης, στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 της ΟΤΔ Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών πολιτιστικών φορέων της περιοχής…