Αποτελέσματα

Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους και την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στις αρχές Φεβρουάριου 2016 οργάνωσαν πρόγραμμα επικοινωνίας όπου με στοχευμένες συναντήσεις και συσκέψεις, συνεργάστηκαν με όλους τους φορείς της περιοχής παρέμβασης και φορείς της ευρύτερης περιοχής των Νήσων Αττικής, τόσο για την ενημέρωσή τους σχετικά με το πρόγραμμα CLLD/LEADER,…