Στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής με τίτλο: Πολιτισμός & Περιβάλλον «Εν Πλω». Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθυνθείτε στις σελίδες αυτές, από την επιλογή “CLLD” στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας.