Παρακάτω μπορείτε να να δείτε τους εποπτικούς πίνακες με τις Δράσεις Ιδιωτικού και Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ ΠΕ Νήσων Αττικής, με τίτλο: Πολιτισμός & Περιβάλλον «Εν Πλω»

  • Για τον εποπτικό πίνακα με τις Υποδράσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, πατήστε εδώ
  • Για τον εποπτικό πίνακα με τις Υποδράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, πατήστε εδώ