To Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής διατηρεί Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Ο κατάλογος χρησιμοποιείται για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Δικτύου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη επιλεξιμότητας της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, για τις οποίες δεν προσφεύγει η Υπηρεσία σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή απευθείας Ανάθεση.

Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από το Διαχειριστή του Δικτύου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Η Πρόσκληση για εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο είναι ανοιχτή και αποφάσεις ένταξης νέων Φυσικών & Νομικών Προσώπων στον Κατάλογο γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε έτος.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία ένταξης στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών υπάρχουν διαθέσιμες στην σχετική ανακοίνωση.

Ο ισχύων Κατάλογος Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών είναι διαθέσιμος στο σχετικό αρχείο.