Οι Υποδράσεις Δημόσιου & Συλλογικού Χαρακτήρα που ενισχύονται από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD της ΟΤΔ Νήσων Αττικής με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω» στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2 (ΠΑΑ) και της Προτεραιότητας 4 (ΕΠΑλΘ), αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω.

! Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Υποδράσεις Δημόσιου & Συλλογικού Χαρακτήρα, μπορείτε να δείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη σταδιακή μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτιριακό κέλυφος, κουφώματα, περιβάλλοντας χώρος, σύστημα ψύξης/θέρμανσης, φωτισμός, παθητική θέρμανση/ψύξη, φυσικός φωτισμός, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αυτοματισμοί και συστήματα BMS, κ.λπ.).
 • εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά συστήματα, ηλιακά συστήματα για ΖΝΧ, καινοτόμα έργα ΑΠΕ)

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών, όταν η πράξη είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος. Σε διαφορετική περίπτωση, η στήριξη και το ποσό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.

 

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την υλοποίηση έργων βασικών υπηρεσιών (αγροτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί κ.α.)
 • Δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση δημοτικών/ κοινωνικών ιατρείων – φαρμακείων – παντοπωλείων, συμβουλευτική υποστήριξης σε γυναίκες – άνεργους,
 • σε αθλητικά κέντρα/ – κέντρα νέων

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α  βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

Σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς»

 

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

Ενδεικτικές ενέργειες για την ανάδειξη της κληρονομιάς φυσικού περιβάλλοντος: 

 • φυτοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη
 • μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την προστασία του εδάφους
 • μονοπάτια – διαδρομές περιήγησης, θέσεις θέας, σήμανση περιοχών,κ.λπ. (Λεμονοδάσος Πόρου, Αναργύρειος Σχολή Σπετσών, κ.ά.)
 • δημιουργία κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης
 • στην ανάπτυξη βασικών υποδομών για την υποστήριξη δραστηριοτήτων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • δημιουργία βασικών υποδομών για την υποστήριξη της δημιουργίας καταδυτικών κέντρων θαλάσσιου τουρισμού κ.ά.
  στην υποστήριξη για την ανάπτυξη και προώθηση αθλητικού εναλλακτικού τουρισμού (ορειβασία, αναρρίχηση, MTB, paragliding, wind & kite surf, κ.λπ.)
 • στη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ. γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών)
 • σε σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος
 • σε δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου
 • σε έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών κ.ά.
 • σε έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014, «Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές» απαιτείται εξέταση του ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης

 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • διοργάνωση καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων (Μιαούλεια Ύδρας, Αρμάτα Σπετσών, Σαλαμίνια κ.ά.) και παραστάσεων, φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ φιστικιού Αίγινας, γαστρονομικό φεστιβάλ Πόρου, φεστιβάλ «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» κ.ά.) εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες
 • διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και προϊόντων, παραδοσιακών επαγγελμάτων και καλλιεργειών και λοιπές σχετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από συλλογικούς-τοπικούς φορείς

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 50.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

Σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς»

 

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • μελέτες καταγραφής εθίμων και σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές
 • δημιουργία εκθετηρίων – συλλόγων και πολιτιστικών διαδρομών, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία κ.λπ.
 • προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών, παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια, που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά, βιβλιοθήκες κ.λπ.
 • πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
 • βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ψηφιοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες, οι δαπάνες για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας όσον αφορά τις παραστάσεις, τα προγράμματα και τους επισκέπτες.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης100% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον η πράξη δεν εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014, «Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές» απαιτείται εξέταση του ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης

 

19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας
 • χωµατουργικές εργασίες (διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειµάρρων)
 • τεχνικά έργα (γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)
 • επισκευές του οδοστρώµατος για την εξασφάλιση της βατότητας συμπεριλαμβανομένης και της ασφαλτοτσιµεντόστρωσης

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών, δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων

 

19.2.5.2 Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ)

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές κ.λπ., καθώς και έργα για την μεταφορά και διανομή του ταμιευμένου ύδατος για γεωργική χρήση,
 • βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
 • κατασκευή – εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων και δεξαμενών, ανόρυξη γεωτρήσεων κτλ, καθώς και
 • έργα διευθέτησης χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα, αποξηραντικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Τα έργα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών, δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων

! Σημειώνεται ότι νέα έργα που υπό μέτρου 4.3.1 του ΠΑΑ (Δράση για εγγειοβελτιωτικά έργα), μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται μετά την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων για το νερό. Επιπλέον για την υλοποίηση των δράσεων θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης.

 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • δημιουργία προστατευτικών υποδομών
 • τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για τη βοσκή ζώων,
 • καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών,

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών

19.2.6.1.2 Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • αναδασώσεις, αποκαταστάσεις
 • έργα διευθέτησης χειμάρρων και ενδεικτικά αναφέρονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις δασικές εκτάσεις / στα ορεινά, φράγματα ανάσχεσης φερτών υλικών ορεινών κ.ο.κ.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020

 

4.2.3 Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.

H Δράση αφορά:

 • Στη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των θαλάσσιων μεταφορικών υποδομών της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την αναβάθμιση του τομέα.
 • Στη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, μονοπάτια, θαλάσσιες διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία)
 • Σε ενισχύσεις για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης υποδομών της περιοχής όπως πάρκα/πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ..

Ενδεικτικές Ενέργειες:

 • Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων
 • Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων
 • Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια (πλωτές εξέδρες για την διαχείριση και παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας κ.ά.)
 • Καινοτομία με έμφαση στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο με έμφαση στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για την ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης, τη βελτίωση των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης
 • Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
 • Μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων
 • Δημιουργία θαλάσσιων διαδρομών και έργων ερμηνείας περιβάλλοντος για τη θάλασσα,
 • Διευκόλυνση διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης και του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας), κ.λπ.
 • Αθλητικά/πολιτιστικά κέντρα, ωδεία,
 • Βιβλιοθήκες, κέντρα νέων, τοπικές/δημοτικές αγορές
 • Έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, πεζοδρομίων κ.ά.
 • Έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών
 • Έργα προσβασιμότητας σε παραλίες, με ενέργειες όπως αναδιαμόρφωση πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων, αντιολισθητικές πλάκες, ράμπες υποδοχής κ.λπ.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Αλιευτικοί & Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000,00€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών

 

! Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Υποδράσεις Δημόσιου & Συλλογικού Χαρακτήρα, μπορείτε να δείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο