Οργανόγραμμα Λειτουργίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ 2