Αγαπητά μέλη/εταίροι του Δικτύου

Με την παρούσα επιστολή είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στις 27/10/2016 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» με το σχέδιο της Τοπικής Ανάπτυξης των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός & Περιβάλλον «Εν Πλω»», ανάμεσα σε 49 προτάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά την Α φάση, αξιολογήθηκε θετικά με βαθμολογία 74,51, καταλαμβάνοντας την 31η θέση στην σειρά κατάταξης και συνεχίζει τις εργασίες του, οδεύοντας προς την τελική ευθεία για την υλοποίηση του προγράμματος στις Νήσους Αττικής.

Ο υπολογισμός του ανώτατου ποσού που θα κατανεμηθεί σε κάθε τοπικό πρόγραμμα θα καθοριστεί σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθ. πρ. 1637/08-07-2016 (ΦΕΚ 2174/Β/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Φακέλου B και ο πίνακας κατάταξης των τοπικών προγραμμάτων. Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτρης Μούρτζης

Για να δείτε την ενημερωτική επιστολή προς τα μέλη της ΟΤΔ του Δικτύου Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, πατήστε εδώ