Ανακοίνωση

Το Σωματείο Επαγγελματιών Αγκιστρίου και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, διοργανώνουν την Κυριακή 18-12-2016 και ώρα 14:00, ενημερωτική εκδήλωση στην Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αγκιστρίου με Θέμα «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Σχέδιο της Τοπικής Ανάπτυξης των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Σχέδιο της Τοπικής Ανάπτυξης των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”», στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, (δράσεις, επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης), Μαρίνης Μπερέτσος, Συντονιστής τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τις ευκαιρίες ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και την ενεργό συμμετοχή του στην ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Πάνου

Επισυνάπτεται:

Αφίσα Εκδήλωσης Δήμου Αγκιστρίου