Με την από 27/10/2016 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» με το σχέδιο της Τοπικής Ανάπτυξης των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός & Περιβάλλον «Εν Πλω»», ανάμεσα σε 49 προτάσεις που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκε θετικά με βαθμολογία 74,51 και συνεχίζει τις εργασίες του, οδεύοντας προς την τελική ευθεία για την υλοποίηση του προγράμματος στις Νήσους Αττικής.

Το Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» και διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» αφορά στη συγκρότηση της τοπικής εταιρικής σχέσης των Νησιών της Αττικής, μέσω της οποίας σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική για το CLLD 2014 – 2020 με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον «Εν Πλω»».

Εταίροι του Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Αττικής είναι:

 • οι Δήμοι των Νήσων του Νομού Αττικής (Δήμος Αίγινας, Δήμος Κυθήρων, Δήμος Πόρου, Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Σπετσών, Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, Δήμος Ύδρας, Δήμος Αγκιστρίου)
 • η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
 • το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων
 • ο Αγροτικός Σύλλογος Επαρχίας Αίγινας
 • ο Εξωραϊστικός και Αθλητικομορφωτικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου «Η ΑΡΣΙΝΟΗ»
 • ο Σύλλογος « Φίλοι Φιστίκι ΦΕΣΤ»
 • η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ»
 • η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΚΦΡΑΣΗ»
 • το Σωματείο Επαγγελματιών Ψαράδων Νήσου Κυθήρων «Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»
 • ο Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Σπετσών
 • η Ένωση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων Αγ. Πελαγίας Κυθήρων
 • ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά «Οι Φίλοι της Παράδοσης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δικτύου, ορίστηκε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρησης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.), ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης.

Σκοπός του Δικτύου είναι η συνεργασία των παραπάνω Φορέων προκειμένου να αποτελέσουν μια Ομάδα Τοπικής Δράσης Νήσων Αττικής για την προετοιμασία, την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιοχή Νήσων Αττικής. Οι σκοποί του Δικτύου μπορούν να συμπεριλάβουν και τον σχεδιασμό και υλοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (LIFE, INTEREG, URBAN  κλπ), καθώς και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών του Δικτύου με άλλες νησιωτικές περιοχές καθώς και περιοχές για την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική ανάπτυξη.

Η περιοχή παρέμβασης, που θα υλοποιηθεί το Τοπικό Πρόγραμμα, αφορά τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, στο σύνολό τους, και συγκεκριμένα:

 • Δήμος Αγκιστρίου, 1.142 κάτοικοι
 • Δήμος Αίγινας, 13.056 κάτοικοι
 • Δήμος Κυθήρων, 3.973 κάτοικοι
 • Δήμος Πόρου, 3.993 κάτοικοι
 • Δήμος Σαλαμίνας, 39.283 κάτοικοι
 • Δήμος Σπετσών, 4.027 κάτοικοι
 • Δήμος Ύδρας, 1.948 κάτοικοι
 • Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, 7.143 κάτοικοι

area

Οι δράσεις του πολυταμειακού (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020, θα στηρίξουν επενδυτικά σχέδια και προτάσεις, ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, που αφορούν:

 

Δράσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Δράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

ΕΓΤΑΑ

1.   Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων για τον κλάδο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του τουρισμού και της εστίασης

2.   Ίδρυση & εκσυγχρονισμός καινοτόμων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων

3.   Ίδρυση & εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (ζυμαρικά, αρτοποιεία, είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα, κ.λπ)

4.   Ίδρυση ποιοτικών και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών του τουριστικού τομέα (υποδομές εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρυεσης και τουριστικά γραφεία)

5.   Ίδρυση & εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών/ βιομηχανικών μονάδων, επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

6.   Ίδρυση & εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων (παραγωγή pellets, ξυλείας, κλπ)

1.    Υποδομές αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

2.    Εγγειοβελτιωτικά έργα για την ανάπτυξη της γεωργίας

3.    Ενεργειακή αναβάθμιση/ εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις

4.    Διαμόρφωση κτιρίων σε κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και λοιπών τοπικών βασικών υπηρεσιών και υποδομών

5.    Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής (κοινόχρηστοι χώροι, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία)

6.    Βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών πολιτισμού & αθλητισμού. Ανάπτυξη υπηρεσιών ανάδειξης και προώθησης των διαδρομών πολιτισμού και φύσης της Ανατολικής Πελοποννήσου με τη χρήση ΤΠΕ

7.    Επενδύσεις για δημόσια χρήση υποδομών αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

8.    Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

9.    Μικρά Έργα Προστασίας και Ανάδειξης Φυσικού Περιβάλλοντος και διατήρησης της Βιοποικιλότητας

10.  Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

ΕΤΘΑ

 

1.   Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια, κλπ)

2.   Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

3.   Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)

1.    Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/  υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών

2.    Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (ανάδειξη περιοχών, αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας ,κλπ)

3.    Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτηρίων για κοινωφελή χρήση, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων κλπ)

Επίσης, το Δίκτυο συντονίζει ή συμμετέχει σε 6 διακρατικά-διατοπικά σχέδια συνεργασίας, όπως:

 • Συνεργασία περιοχών με σημαντικές λιμενικές υποδομές
 • Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία
 • Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ
 • Ενώνοντας τους δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων
 • Parks Protection III – Διαχείριση, προστασία και οικονομική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών
 • Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες ΙΙ – H Μεσόγειος στο πιάτο

Τα ποσοστά ενίσχυσης της κάθε δράσης, οι δικαιούχοι και οι ανώτεροι προϋπολογισμοί χρηματοδοτικών σχεδίων θα ανακοινωθούν κατόπιν υπολογισμού του ανώτατου ποσού που θα κατανεμηθεί σε κάθε τοπικό πρόγραμμα και θα καθοριστεί σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθ. πρ. 1637/08-07-2016 (ΦΕΚ 2174/Β/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Επισυνάπτεται:

η Υπουργική Απόφαση

το Δελτίο Τύπου