χαρτισ νισων

Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους και την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στις αρχές Φεβρουάριου 2016 οργάνωσαν πρόγραμμα επικοινωνίας όπου με στοχευμένες συναντήσεις και συσκέψεις, συνεργάστηκαν με όλους τους φορείς της περιοχής παρέμβασης και φορείς της ευρύτερης περιοχής των Νήσων Αττικής, τόσο για την ενημέρωσή τους σχετικά με το πρόγραμμα CLLD/LEADER, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ), όσο και για τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών της.
Τα αποτελέσματα των ενεργειών των τοπικών διαβουλεύσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος αφορούν συνοπτικά τα εξής:

Κινητοποίηση Φορέων και Τοπικού Πληθυσμού: Μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων διαβούλευσης σε όλη την περιοχή παρέμβασης και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τη δημοσιοποίηση που πραγματοποιήθηκε μέσω επιστολών, δελτίων τύπου και ανακοινώσεων σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, μεγάλος αριθμός φορέων και κατοίκων της περιοχής συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες διαβούλευσης. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων καταγράφηκε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, φορείς του δημοσίου και συλλόγους, το οποίο αυξάνεται καθημερινά. Σημαντικός αριθμός κατοίκων και φορέων λαμβάνει πληροφορίες τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με επισκέψεις στα γραφεία της Εταιρείας.
Η συνάντηση με τους φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας αποτέλεσε την έναρξη για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του τοπικού προγράμματος. Αναπτύχθηκαν θέματα σε σχέση με την ανάδειξη του εναλλακτικού τουρισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπως έργα ύδρευσης και άρδευσης, την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, τη συντήρηση, σήμανση και ανάδειξη μονοπατιών και μνημείων, την προστασία των ακτών, τη συντήρηση αλιευτικών καταφυγίων, την προβολή και ενίσχυση εκδηλώσεων – Φεστιβάλ στην περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος CLLD Νήσων Αττικής.
Η συμμετοχή των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος συζητήθηκε αναλυτικά σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια. Συγκεκριμένα, όλοι οι Δήμοι της προτεινόμενης περιοχής, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους, ενέκριναν τη συμμετοχή τους στην περιοχή εφαρμογής της πρότασης «CLLD-Νήσων Αττικής» που καταρτίζει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
Περιοχή Παρέμβασης: Η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής ως περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, αποτελεί τον κοινό τόπο συμφωνίας όλων των φορέων της περιοχής και προέκυψε μέσα από το ευρύ πρόγραμμα διαβουλεύσεων, δημοσιοποίησης και ευαισθητοποίησης με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.
Η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Σπέτσες, Ύδρα, Πόρο, Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι και η χερσαία περιοχή της Τροιζηνίας-Μεθάνων, διέπεται από κοινό πολιτισμό, κοινά κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία και προβλήματα, κοινή και μακρά ιστορία, αποτελώντας μια συνεκτική και ομοιογενή ανθρωπογεωγραφική ενότητα. Σε αυτήν η θάλασσα αποτελεί πολιτιστικό, φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την τοπική και διατοπική ανάπτυξη.
Η ένταξη του Πειραιά στο δίκτυο υποστηρίζει σημαντικά τη συνεκτικότητα της περιοχής παρέμβασης διότι αποτελεί διοικητικό και επικοινωνιακό κέντρο αυτής.
Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων/ διαβουλεύσεων συμφωνήθηκε ομόφωνα από όλους τους τοπικούς φορείς η Αναπτυξιακή Πάρνωνα να είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη διεκδίκηση του νέου Προγράμματος CLLD-Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)».
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα δραστηριοποιείται αποτελεσματικά εδώ και 20 χρόνια στην Ανατολική Πελοπόννησο υλοποιώντας με επιτυχία προγράμματα ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης, προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής, προβολής και προώθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LEADER ΙΙ της 2ης Προγραμματικής Περιόδου (1994-2001), το LEADER+ της 3ης Προγραμματικής Περιόδου (2000-2006) και LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εκδήλωση Επενδυτικού Ενδιαφέροντος: Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στους οκτώ (8) Δήμους της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, με τη συμμετοχή φορέων, ελεύθερων επαγγελματιών, συνεταιρισμών και συλλόγων της περιοχής, εκδηλώθηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες και συλλογικούς φορείς και καταγράφηκαν τα έργα των Δήμων που προτείνονται για χρηματοδότηση.
Μέχρι σήμερα, παρόλη τη μη εξοικίωση της περιοχής με παρόμοια προγράμματα, έχει καταγραφεί ενδιαφέρον για την υλοποίηση 30 επεπνδυτικών σχεδίων, ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προτάσεις των ιδιωτών αφορούν κυρίως το δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και τον τριτογενή τομέα και κυρίως τον τουριστικό κλάδο (τουριστικά καταλύματα, εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων, επισκέψιμα αγροκτήματα).
Οι προτάσεις των συλλογικών φορέων αφορούν ενίσχυση δράσεων προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς, την προμήθεια εξοπλισμού, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών, καθώς και την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
Τα προτεινόμενα έργα των Δήμων αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
• τη βελτίωση, αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση (μουσείο ρετσινιού, αρωματικών φυτών και βοτάνων, δημιουργία κέντρου Πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα το Σπετσιώτικο Σπίτι, τη δημιουργία Κέντρου Προβολής του Μηχανισμού των Αντικυθήρων κλπ.),
• τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου (ανάπλαση για ανάδειξη μονοπατιών, κατασκευή αναρριχητικού πάρκου, δράσεις σήμανσης μνημείων κλπ.),
• τη δημιουργία έργων υποδομής ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (βελτίωση υφιστάμενων υποδομών αγροτικής οδοποιίας, βελτίωση οδικών αξόνων, οργάνωση αρδευτικών υποδομών, λιμνοδεξαμενές, αντιπλημμυρικά έργα, βελτίωση, εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων, δίκτυα αποχέτευσης, αντιδιαβρωτικά έργα ακτογραμμών, έργα προστασίας των δασών κλπ.),
• τη δημιουργία έργων ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής (αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής κλπ.),
• τη δημιουργία έργων που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής (διαχείριση-αξιοποίηση-ανάδειξη σημείων φυσικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κλπ.).
(Οι προτάσεις ιδιωτικών και δημόσιων έργων επισυνάπτονται στο Παράρτημα του Κεφαλαίου 3).

Καθορισμός Στόχων και Περιεχομένου Τοπικού Προγράμματος: Η ανάγκη στήριξης του τομέα παροχής υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα, σε συνδυασμό με την ανάγκη στήριξης των γεωργικών προϊόντων και την πρόθεση αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους με τη δημιουργία- βελτίωση μικρού μεγέθους επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων της τοπικής γεωργικής παραγωγής, είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει μέσα από τις διαβουλεύσεις αναφορικά με τις ιδιωτικές επενδυτικές προτάσεις και τις προτάσεις των συλλογικών φορέων.
Οσον αφορά στις επενδύσεις δημόσιου χαρακτήρα, όπως αυτές κατατέθηκαν από τους σχετικούς φορείς προκύπτει μια σημαντική κατεύθυνση για την υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουριστικού αποθέματος των νησιών, καθώς και έργων υποδομών που σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.
Στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής αναδείχθηκαν δράσεις που αφορούν:
• Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και την ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων
• Τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση προϊόντων της τοπικής παραγωγής
• Την ενίσχυση του αναγνωρίσιμου τουριστικού προϊόντος
• Την τοπική επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα και στη μεταποίηση
Συνοπτικά παρουσιάστηκε η σπουδαιότητα των έργων υποδομής και των αρδευτικών έργων για την περιοχή, η συμβολή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η εξοικονόμηση ενέργειας, οι εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας, η εναλλακτική καλλιέργεια, η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με βάση την ιχθυοκαλλιέργεια, η προστασία των οικοσυστημάτων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ανάδειξη δράσεων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος είναι σημαντικά θέματα που αναδείχθηκαν μέσα από τις διαβουλεύσεις.
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα από πλευράς κλίματος, φυσικού – πολιτιστικού – ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γεωγραφικής θέσης για την περαιτέρω ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα της οικονομίας και κυρίως του τουριστικού κλάδου και της παροχής υπηρεσιών. Μέσω της βελτίωσης των τουριστικών υποδομών, της αξιοποίησης των πολιτιστικών υποδομών, της δημιουργίας δικτύου επισκέψιμων χώρων και της ενίσχυσης του εναλλακτικού τουρισμού, απώτερος στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ανάπτυξη της «τουριστικής ταυτότητας» των περιοχών των Νήσων Αττικής.
Η ενίσχυση των στοιχείων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, η αύξηση της επιτόπου κατανάλωσης τοπικών προϊόντων και η ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με την ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή θα δώσει νέα ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν και νέες θέσεις εργασίας στη δημιουργική οικονομία.